2ماه دیگر اینجا یه اسم گداشته میشود!! tag:http://kimiaz75.mihanblog.com 2020-05-26T12:56:34+01:00 mihanblog.com شب ارزوها 2015-04-23T16:29:25+01:00 2015-04-23T16:29:25+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/21 کاف راد خدایا بهت یه قولی دادم و پاش هستم فقط لطفا این موردو خودت درستش کن.اگه بشه واقعا بد میشه التماست میکنم کمکم کنلطفا کمک کن رتبم حدود 500 بشه خواهش میکنمپمنو دیگه تنهام نزار منم ول میدم فراموشت نکنمخدایا ازت خواهش میکنم کمک کن لطفا خدایا بهت یه قولی دادم و پاش هستم فقط لطفا این موردو خودت درستش کن.اگه بشه واقعا بد میشه التماست میکنم کمکم کن
لطفا کمک کن رتبم حدود 500 بشه خواهش میکنم
پمنو دیگه تنهام نزار منم ول میدم فراموشت نکنم
خدایا ازت خواهش میکنم کمک کن لطفا
]]>
ازمون 2015-04-16T17:52:39+01:00 2015-04-16T17:52:39+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/20 کاف راد خدایا تو واقعا ی کمک خیلی بزرگ بهم کردی دیشب ک واقعا ازت ممنونم.منم صبح یه قولی دادم بهت ک زیرش نمیزنم قول میدم.لطفا کمک کن فردا 7هزار بشم خواهش میکنمخدایا منو تنها نزار.من بهت احتیاج دارم.میدونم بنده خوبی نیستم ولی تنهام نزار لطفا خدایا منو تنها نزار.من بهت احتیاج دارم.میدونم بنده خوبی نیستم ولی تنهام نزار لطفا]]> ... 2015-04-16T04:15:58+01:00 2015-04-16T04:15:58+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/19 کاف راد مامانم گوشیمو ازم گرفت و فهمید به الف پیام دادم و دیشب زنگ زدم منم بهش گفتم ک قضیه ی دال رو میدونم.میخواستم حتی بهش بگم ک دایی بهم چی گفته و اونم قضیه رو میدونهخدایا توروخدا کمکم کن اگه کنکور قبول نشم و پزشکی قبول نشم منو همش سرزنش میکنه ولی خدایا ممنونم ک کمکم کردی لطفا از این به بعد هم کمکم کن میدونم ادم خوبی نستم ولی لطفا کمکم کن خواهش میکنم مامانم گوشیمو ازم گرفت و فهمید به الف پیام دادم و دیشب زنگ زدم منم بهش گفتم ک قضیه ی دال رو میدونم.میخواستم حتی بهش بگم ک دایی بهم چی گفته و اونم قضیه رو میدونه
خدایا توروخدا کمکم کن اگه کنکور قبول نشم و پزشکی قبول نشم منو همش سرزنش میکنه ولی خدایا ممنونم ک کمکم کردی لطفا از این به بعد هم کمکم کن میدونم ادم خوبی نستم ولی لطفا کمکم کن خواهش میکنم
]]>
مادرم 2015-04-14T17:11:57+01:00 2015-04-14T17:11:57+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/18 کاف راد كسى رادارم كه اینقدربرایم كسى هست كه نگاهم دنبال كسى نیست واین راهزاران بارفریادمیزنم كه دیگركسى به چشمانم نمى ایدوهیچ نگاهى دلم رانمى لرزاندتنهایك نفراست كه همانندگنجینه اى گرانبهادردلم جاى گرفته انسان كه سهل است... وجودش رابه دنیاهم نمى دهم..♥مادرم♥ كسى رادارم كه اینقدربرایم كسى هست كه نگاهم دنبال كسى نیست واین راهزاران بارفریادمیزنم كه دیگركسى به چشمانم نمى ایدوهیچ نگاهى دلم رانمى لرزاندتنهایك نفراست كه همانندگنجینه اى گرانبهادردلم جاى گرفته انسان كه سهل است... وجودش رابه دنیاهم نمى دهم..♥مادرم♥

]]>
معاشرت 2015-04-09T07:50:55+01:00 2015-04-09T07:50:55+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/17 کاف راد هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده، عشق دوم ، عشق سوم.... اینها بی معنی است ! فقط رفت و امد است افت و خیز است ، معاشرت می کنند و اسمش را می گذارند عشق ! رومن گاری هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده،
عشق دوم ،
عشق سوم....
اینها بی معنی است !
فقط رفت و امد است افت و خیز است ،
معاشرت می کنند و اسمش را می گذارند عشق !

رومن گاری

]]>
یک روزهایی هست... 2015-04-07T16:16:12+01:00 2015-04-07T16:16:12+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/16 کاف راد یک روزهایی هست که روز با تو غوغا میکند تا به شب برسد؛یک روزهایی هست که پوچ می شوی و آرام آرام تمام روز را در خنده هایت پنهان می کنی تا مبادا زمستان بیرون، سرما زده ات کند از امیدِ سفر کرده...می شنوی و می بینی و سکوت می کنی! اصلا قهر می کنی با خودت؛یک روزهایی دلت تنگ می شود برای چیزی جامانده در دیروز و آخ که چه سخت است با این روزهای این چنینی، چشم دوختن به فردا...باید مدتی را در گوشه ای خلوت، خوب فکر کنم، لازمست!دروغ چرا، جنس امروز من هم، از همین روزها بود.این خط نوشته ها، منطقِ نهیب خورده امرو
یک روزهایی هست که روز با تو غوغا میکند تا به شب برسد؛
یک روزهایی هست که پوچ می شوی و آرام آرام تمام روز را در خنده هایت پنهان می کنی تا مبادا زمستان بیرون، سرما زده ات کند از امیدِ سفر کرده...
می شنوی و می بینی و سکوت می کنی! اصلا قهر می کنی با خودت؛
یک روزهایی دلت تنگ می شود برای چیزی جامانده در دیروز و آخ که چه سخت است با این روزهای این چنینی، چشم دوختن به فردا...
باید مدتی را در گوشه ای خلوت، خوب فکر کنم، لازمست!
دروغ چرا، جنس امروز من هم، از همین روزها بود.
این خط نوشته ها، منطقِ نهیب خورده امروز من است؛ جدای تمام دلنوشته هایم!

]]>
تقدیر 2015-04-07T11:40:49+01:00 2015-04-07T11:40:49+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/15 کاف راد چقد به اینکه سرنوشت هرکسی از قبل مشخصه ایمان داریو باورش دارید؟؟؟ چقد به اینکه سرنوشت هرکسی از قبل مشخصه ایمان داریو باورش دارید؟؟؟]]> ارزو 2015-04-07T11:30:10+01:00 2015-04-07T11:30:10+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/13 کاف راد دست هایم به آرزو هایم نرسیدند آنها بسیار دورند اما درخت سبز صبرم می گوید امیدی هست دعایی هست خدایی هست یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر دست هایم به آرزو هایم نرسیدند 

آنها بسیار دورند 

اما درخت سبز صبرم می گوید 

امیدی هست 

دعایی هست 

خدایی هست 

یاد بگیریم استاد تغییر باشیم 

نه قربانی تقدیر
]]>
تصمیمات من 2015-04-07T11:16:23+01:00 2015-04-07T11:16:23+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/11 کاف راد مثلا قرار بود دیروز ی سری برنامه عملی مکنم ک نشد!!!اگه بشه امروز کلا از روی همایش زیست دومو تموم کنم خیلی خوب میشه و دو روز باقی مونده رو تستای زیست دوم و سوم رو بزنمامیدوارم کک بشه دیگه امروز 22 خرداد خیلی نزدیکه....خدایا کمکم کن مثلا قرار بود دیروز ی سری برنامه عملی مکنم ک نشد!!!
اگه بشه امروز کلا از روی همایش زیست دومو تموم کنم خیلی خوب میشه و دو روز باقی مونده رو تستای زیست دوم و سوم رو بزنم
امیدوارم کک بشه دیگه امروز
 22 خرداد خیلی نزدیکه....
خدایا کمکم کن
]]>
بانوی کسی باش 2015-04-07T08:34:50+01:00 2015-04-07T08:34:50+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/10 کاف راد بانوی کسی باش که دوست داشتنت را بلد باشدکه بتواند همۀ فصل ها را با زبان مهر برایت ترجمه کند و مهربانی ات را بشنود،به هر زبانی که بگویی آرام بر او ببار مثل باران بر سبزه زاراگر که بداند / تازه اش می کنیو گرم بر او بتاب اگر که تمام خویش را بر تو ارزانی می دارد،بی هیچ منّتی.. "ماندانا پیـرزاده"

بانوی کسی باش 
که دوست داشتنت را بلد باشد
که بتواند 
همۀ فصل ها را 
با زبان مهر برایت ترجمه کند 
و مهربانی ات را بشنود،
به هر زبانی که بگویی

آرام بر او ببار 
مثل باران بر سبزه زار
اگر که بداند / تازه اش می کنی
و گرم بر او بتاب 
اگر که تمام خویش را 
بر تو ارزانی می دارد،
بی هیچ منّتی..

"ماندانا پیـرزاده"

]]>
جوک!!!! 2015-04-07T08:25:53+01:00 2015-04-07T08:25:53+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/9 کاف راد ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺣﺲ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ:(ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺘﺎﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ  ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ: ﻭﺍﯼ ﺧﻮﻥ، ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻻ‌ﻣﯿﺎﺭﻡ!!! ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﮔ ﭼ ﻔﺖ: ﺍﺯ ﺑﺴﮑﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ:/ﺑﺮﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺎﻣﻮ ﮐﺜﯿﻒ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺁﺥ ﺟﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪ:)))) ﺣﺲ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ:(((
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺣﺲ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ:(
ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺘﺎﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ 
ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ: ﻭﺍﯼ ﺧﻮﻥ، ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻻ‌ﻣﯿﺎﺭﻡ!!!
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﮔ ﭼ ﻔﺖ: ﺍﺯ ﺑﺴﮑﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ:/

ﺑﺮﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺎﻣﻮ ﮐﺜﯿﻒ ﻧﮑﺮﺩﯼ 
ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪ
ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺁﺥ ﺟﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪ:))))
ﺣﺲ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ:(((

]]>
جوک!!!! 2015-04-06T17:19:26+01:00 2015-04-06T17:19:26+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/8 کاف راد تو هم اولاد خودمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترفند پیرمردا برای ماچ کردن زنای فامیل تو هم اولاد خودمی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ترفند پیرمردا برای ماچ کردن زنای فامیل

]]>
اذون 2015-04-06T14:47:15+01:00 2015-04-06T14:47:15+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/7 کاف راد الان دارن اذون میگنخدایا من خطاکارم میدونم ولی تنهام نذار من دوست دارم بهت احتیاج دارمکمکم کن بزار امید خونوادم بشم خدایا توی ازمونا کمکم کن لطفامیگن سر اذون دعای ادما قبول میشهب منم کمک کن التماست میکنم الان دارن اذون میگن
خدایا من خطاکارم میدونم ولی تنهام نذار من دوست دارم بهت احتیاج دارم
کمکم کن بزار امید خونوادم بشم 
خدایا توی ازمونا کمکم کن لطفا
میگن سر اذون دعای ادما قبول میشه
ب منم کمک کن التماست میکنم
]]>
تصمیمات من 2015-04-06T14:19:21+01:00 2015-04-06T14:19:21+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/6 کاف راد میخوام امشب کلیه و حرکت و تبادل گازو بخونمیکی از بچه ها عکس گذاشته بود ک تا 5 صبح بیدار بوده و درس میخوندهمنم میخوام امشب بیدار بمونمالبته نمیدونم بتونم یا نهمن یکمی سست اراده ام...ولی امشب امتحان میکنم ببینم چی میشهنتیجه رو فردا اعلام میکنمبرام دعا کنید ک پزشکی قبول بشممن میتونم..... میخوام امشب کلیه و حرکت و تبادل گازو بخونم
یکی از بچه ها عکس گذاشته بود ک تا 5 صبح بیدار بوده و درس میخونده
منم میخوام امشب بیدار بمونم
البته نمیدونم بتونم یا نه
من یکمی سست اراده ام...
ولی امشب امتحان میکنم ببینم چی میشه
نتیجه رو فردا اعلام میکنم
برام دعا کنید ک پزشکی قبول بشم
من میتونم.....
]]>
... 2015-04-06T10:47:24+01:00 2015-04-06T10:47:24+01:00 tag:http://kimiaz75.mihanblog.com/post/5 کاف راد ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ... ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ... ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ.ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ... ﺍﮔﺮ ﻧﺮﻭﯼ ﻫﺮ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ... ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ... ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ... ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ ،ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻭﺭ... ﻭ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ،ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ،ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ... ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﯼ،ﺑﺮﻭﯼ... ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﯽ،ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ.ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ...
ﺍﮔﺮ ﻧﺮﻭﯼ ﻫﺮ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻧﯽ
ﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ...
ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ ،ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻭﺭ...
ﻭ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ،ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،ﻣﺜﻞ
ﺧﺎﻃﺮﻩ،ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ...
ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻭﯼ،ﺑﺮﻭﯼ...
ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻤﺎﻧﯽ،ﺑﻤﺎﻧﯽ

]]>