2ماه دیگر اینجا یه اسم گداشته میشود!! http://kimiaz75.mihanblog.com 2020-05-25T13:13:23+01:00 text/html 2015-04-23T16:29:25+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد شب ارزوها http://kimiaz75.mihanblog.com/post/21 <b><font size="2">خدایا بهت یه قولی دادم و پاش هستم فقط لطفا این موردو خودت درستش کن.اگه بشه واقعا بد میشه التماست میکنم کمکم کن</font></b><div><b><font size="2">لطفا کمک کن رتبم حدود 500 بشه خواهش میکنم</font></b></div><div><b><font size="2">پمنو دیگه تنهام نزار منم ول میدم فراموشت نکنم</font></b></div><div><b><font size="2">خدایا ازت خواهش میکنم کمک کن لطفا</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/77.gif"></div> text/html 2015-04-16T17:52:39+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد ازمون http://kimiaz75.mihanblog.com/post/20 خدایا تو واقعا ی کمک خیلی بزرگ بهم کردی دیشب ک واقعا ازت ممنونم.منم صبح یه قولی دادم بهت ک زیرش نمیزنم قول میدم.لطفا کمک کن فردا 7هزار بشم خواهش میکنم<div style="text-align: right;">خدایا منو تنها نزار.من بهت احتیاج دارم.میدونم بنده خوبی نیستم ولی تنهام نزار لطفا</div> text/html 2015-04-16T04:15:58+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد ... http://kimiaz75.mihanblog.com/post/19 <font size="3"><b>مامانم گوشیمو ازم گرفت و فهمید به الف پیام دادم و دیشب زنگ زدم منم بهش گفتم ک قضیه ی دال رو میدونم.میخواستم حتی بهش بگم ک دایی بهم چی گفته و اونم قضیه رو میدونه</b></font><div><font size="3"><b>خدایا توروخدا کمکم کن اگه کنکور قبول نشم و پزشکی قبول نشم منو همش سرزنش میکنه ولی خدایا ممنونم ک کمکم کردی لطفا از این به بعد هم کمکم کن میدونم ادم خوبی نستم ولی لطفا کمکم کن خواهش میکنم</b></font></div> text/html 2015-04-14T17:11:57+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد مادرم http://kimiaz75.mihanblog.com/post/18 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b><font size="4" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">كسى رادارم كه اینقدربرایم كسى هست كه نگاهم دنبال كسى نیست واین راهزاران بارفریادمیزنم كه دیگركسى به چشمانم نمى ایدوهیچ نگاهى دلم رانمى لرزاندتنهایك نفراست كه همانندگنجینه اى گرانبهادردلم جاى گرفته انسان كه سهل است... وجودش رابه دنیاهم نمى دهم..♥مادرم♥</font></b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-04-09T07:50:55+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد معاشرت http://kimiaz75.mihanblog.com/post/17 <p><b><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL">هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده، </span><br> <span lang="FA" dir="RTL">عشق دوم ،</span><br> <span lang="FA" dir="RTL">عشق سوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....<br> <span lang="FA" dir="RTL">اینها بی معنی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<br> <span lang="FA" dir="RTL">فقط رفت و امد است افت و خیز است ،</span><br> <span class="textexposedshow"><span lang="FA" dir="RTL">معاشرت می کنند و اسمش را می گذارند عشق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span><o:p></o:p></font></b></p> <p><span lang="FA" dir="RTL"><b><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">رومن گاری</font></b></span><o:p></o:p></p> text/html 2015-04-07T16:16:12+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد یک روزهایی هست... http://kimiaz75.mihanblog.com/post/16 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">یک روزهایی هست که روز با تو غوغا میکند تا به شب برسد؛</span></font></b></div><b><div style="text-align: right;"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">یک روزهایی هست که پوچ می شوی و آرام آرام تمام روز را در خنده هایت پنهان می کنی تا مبادا زمستان بیرون، سرما زده ات کند از امیدِ سفر کرده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></font></b></div><font size="3"><div style="text-align: right;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">می شنوی و می بینی و سکوت می کنی! اصلا قهر می کنی با خودت؛</span></font></b></div><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">یک روزهایی دلت تنگ می شود برای چیزی جامانده در دیروز و آخ که چه سخت است با این روزهای این چنینی، چشم دوختن به فردا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></font></b></div></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">باید مدتی را در گوشه ای خلوت، خوب فکر کنم، لازمست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></b></div></span><span class="textexposedshow"><div style="text-align: right;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3"><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دروغ چرا، جنس امروز من هم، از همین روزها بود</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></font></b></div></span><span class="textexposedshow"><div style="text-align: right;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3"><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">این خط نوشته ها، منطقِ نهیب خورده امروز من است؛ جدای تمام دلنوشته هایم</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></span></font></b></div></span></font></b></p> text/html 2015-04-07T11:40:49+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد تقدیر http://kimiaz75.mihanblog.com/post/15 <b><font size="3">چقد به اینکه سرنوشت هرکسی از قبل مشخصه ایمان داریو باورش دارید؟؟؟</font></b> text/html 2015-04-07T11:30:10+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد ارزو http://kimiaz75.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><font size="3">دست هایم به آرزو هایم نرسیدند&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><font size="3"><br></font></span></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">آنها بسیار دورند</span><span style="line-height: 16.2000007629395px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;"><br></span></div></span><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">اما درخت سبز صبرم می گوید</span><span style="line-height: 16.2000007629395px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;"><br></span></div></span><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">امیدی هست</span><span style="line-height: 16.2000007629395px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;"><br></span></div></span><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">دعایی هست</span><span style="line-height: 16.2000007629395px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;"><br></span></div></span><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">خدایی هست</span><span style="line-height: 16.2000007629395px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;"><br></span></div></span><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">یاد بگیریم استاد تغییر باشیم</span><span style="line-height: 16.2000007629395px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;"><br></span></div></span><span style="color: rgb(0, 15, 48); font-family: Tahoma; line-height: 16.2000007629395px; text-align: right; background-color: rgb(235, 240, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16.2000007629395px;">نه قربانی تقدیر</span></div></span></font> text/html 2015-04-07T11:16:23+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد تصمیمات من http://kimiaz75.mihanblog.com/post/11 <b>مثلا قرار بود دیروز ی سری برنامه عملی مکنم ک نشد!!!</b><div><b>اگه بشه امروز کلا از روی همایش زیست دومو تموم کنم خیلی خوب میشه و دو روز باقی مونده رو تستای زیست دوم و سوم رو بزنم</b></div><div><b>امیدوارم کک بشه دیگه امروز</b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/101.gif">&nbsp;<b>22 خرداد خیلی نزدیکه....</b></div><div><b>خدایا کمکم کن</b></div> text/html 2015-04-07T08:34:50+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد بانوی کسی باش http://kimiaz75.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><div style="text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace" size="4"><b>بانوی کسی باش&nbsp;</b></font></div><span lang="FA"><font face="courier new, courier, monospace" size="4"><b><div style="text-align: center;">که دوست داشتنت را بلد باشد</div><div style="text-align: center;">که بتواند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">همۀ فصل ها را&nbsp;</div><div style="text-align: center;">با زبان مهر برایت ترجمه کند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و مهربانی ات را بشنود،</div><div style="text-align: center;">به هر زبانی که بگویی</div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آرام بر او ببار&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مثل باران بر سبزه زار</div><div style="text-align: center;">اگر که بداند / تازه اش می کنی</div><div style="text-align: center;">و گرم بر او بتاب&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اگر که تمام خویش را&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بر تو ارزانی می دارد،</div><div style="text-align: center;">بی هیچ منّتی..</div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">"ماندانا پیـرزاده"</div></b></font></span><p></p> text/html 2015-04-07T08:25:53+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد جوک!!!! http://kimiaz75.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 12.2pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: right;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺣﺲ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ</span><span dir="LTR" style="line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.2pt;"></span><span style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:(</span></b></div><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺘﺎﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ&nbsp;</span></div> <span lang="FA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ: ﻭﺍﯼ ﺧﻮﻥ، ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻻ‌ﻣﯿﺎﺭﻡ</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">!!!</span></div></span> <span lang="FA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;"><span lang="FA" dir="RTL">ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﮔ</span></span><span style="line-height: 16.2666664123535px; font-size: 13.3333330154419px;">&nbsp;ﭼ&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;">ﻔﺖ: ﺍﺯ ﺑﺴﮑﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ</span><span dir="LTR" style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;"></span><span style="line-height: 12.2pt; font-size: 10pt;">:/</span></div></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 12.2pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"><b>ﺑﺮﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺎﻣﻮ ﮐﺜﯿﻒ ﻧﮑﺮﺩﯼ&nbsp;</b></span></div><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"><b>ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪ</b></span></div> <b><span lang="FA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺁﺥ ﺟﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪ</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">:))))</span></div></span> <span lang="FA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">ﺣﺲ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 12.2pt;">:(((</span></div></span></b><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-04-06T17:19:26+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد جوک!!!! http://kimiaz75.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو هم اولاد خودمی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>ترفند پیرمردا برای ماچ کردن زنای فامیل</b></span></p> text/html 2015-04-06T14:47:15+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد اذون http://kimiaz75.mihanblog.com/post/7 <b>الان دارن اذون میگن</b><div><b>خدایا من خطاکارم میدونم ولی تنهام نذار من دوست دارم بهت احتیاج دارم</b></div><div><b>کمکم کن بزار امید خونوادم بشم&nbsp;</b></div><div><b>خدایا توی ازمونا کمکم کن لطفا</b></div><div><b>میگن سر اذون دعای ادما قبول میشه</b></div><div><b>ب منم کمک کن التماست میکنم</b></div> text/html 2015-04-06T14:19:21+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد تصمیمات من http://kimiaz75.mihanblog.com/post/6 <b>میخوام امشب کلیه و حرکت و تبادل گازو بخونم</b><div><b>یکی از بچه ها عکس گذاشته بود ک تا 5 صبح بیدار بوده و درس میخونده</b></div><div><b>منم میخوام امشب بیدار بمونم</b></div><div><b>البته نمیدونم بتونم یا نه</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><b>من یکمی سست اراده ام...</b></div><div><b>ولی امشب امتحان میکنم ببینم چی میشه</b></div><div><b>نتیجه رو فردا اعلام میکنم</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div><b>برام دعا کنید ک پزشکی قبول بشم</b></div><div><b>من میتونم.....</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div> text/html 2015-04-06T10:47:24+01:00 kimiaz75.mihanblog.com کاف راد ... http://kimiaz75.mihanblog.com/post/5 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ.ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺍﮔﺮ ﻧﺮﻭﯼ ﻫﺮ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻧﯽ</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ ،ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻭﺭ</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﻭ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ،ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،ﻣﺜﻞ</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺧﺎﻃﺮﻩ،ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺑﺮﻭﯼ،ﺑﺮﻭﯼ</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span class="textexposedshow"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ﺑﻤﺎﻧﯽ،ﺑﻤﺎﻧﯽ</span></span></b></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p>